Menu

Menu trưa

Vietnam 151A Lunch Menu ベトナム151A ランチメニュー
Vietnam 151A Lunch Menu ベトナム151A ランチメニュー

Menu tối

Đặt bàn

Quý khách đặt bàn cho hơn 20 người xin vui lòng liên hệ đến nhà hàng trước ít nhất 2 ngày. Xin cảm ơn quý khách!

Số điện thoại: 03-5609-7188

Thời gian làm việc: 11:00 - 22:00