Contact

Liên hệ

【Những lưu ý khi gửi tin nhắn qua website vietnam151a.jp

  • Chúng tôi xin trả lời tin nhắn vào khung giờ làm việc 10:00〜17:00 theo thứ tự lần lượt. Trong trường hợp tin nhắn được gửi ngoài giờ làm việc, chúng tôi xin trả lời tin nhắn vào ngày hôm sau.

  • Tùy vào nội dung tin nhắn mà chúng tôi sẽ cần thời gian xác nhận trước khi trả lời. Mong quý khách thông cảm.

  • Tin nhắn dùng để phản ánh về dịch vụ, sản phẩm của nhà hàng. Chúng tôi xin phép không trả lời những tin nhắn khác và không chịu trách nhiệm cho các thông tin bảo mật của quý khách hàng.

  • Tin nhắn trả lời sẽ được gửi vào email của quý khách. Xin quý khách vui lòng không chuyển tiếp tin nhắn trả lời của chúng tôi khi chưa có sự cho phép.

  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào mục đích trả lời tin nhắn và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba.

Đặt bàn

Quý khách đặt bàn cho hơn 20 người xin vui lòng liên hệ đến nhà hàng trước ít nhất 2 ngày. Xin cảm ơn quý khách!

Số điện thoại: 03-5609-7188

Thời gian làm việc: 11:00 - 22:00